دکتر صابر کوپال

مسئول فنی
  • متخصص پاتولوژی
  • دانش آموخته دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • سابقه ۱۰ سال فعالیت به عنوان مسئول فنی در بیمارستان­های دولتی و آزمایشگاه خصوصی
فهرست