دکتر محمد افتخار

مدیر آزمایشگاه
  • کارشناس ارشد علوم آزمایشگاهی و دانش آموخته دکترای تخصصی در رشته پزشکی مولکولی
  • فعالیت ۲۵ ساله در زمینه­ی آزمایشگاه تشخیص طبی
  • ۱۵ سال تجربه در مدیریت آزمایشگاه­‌های خصوصی و دولتی
  • تدریس دانشگاهی در مقاطع مختلف تحصیلی
فهرست